RunoUs – Arjen poetiikkaa 2024

RunoUs on yhteisötaiteellinen poeettinen polku Runosmäen monitoimitalo Riimin sisätiloissa. Teos koostuu metallisista ja keraamisista veistoksista ja reliefeistä, jotka on toteutettu runosmäkeläisille suunnattujen yhteisötaiteellisten työpajojen pohjalta. 

RunoUs-teoksen nimi kuvastaa moninaisen arjen runoutta. Yhteisöllisesti rakentunut RunoUs tallentaa katkelmia, ryppäitä Runosmäen elämästä, ihmisistä, luonnosta, rakennetusta ympäristöstä ja kohtaamisista kaupunginosassa – arjessa. Sisälle tuotuna ja muodostaen kuvainnollisen polun, ne nivovat talon ulkopuolisen maailman osaksi sisätilaa ja sen toimintoja erilaisiksi pientareiksi.

RunoUs yhdistää runosmäkeläisten monipuoliset arjet yhdeksi kokonaisuudeksi, monitoimitalossa kulkevaksi – teokseksi jonka sisälle voi astua ja jota pitkin voi astella.

Käyttämämme termit ovat Polku (tallautuma, joka yhdistää pientareet), Piennar (osa, jolla polusta voi poiketa) ja Rypäs (koettava osanen pientareessa). 

Teema arjen poeettisuus rikkoo julkisten tilojen hierarkiaa ja vierautta, juhlistaen vapaata kohtaamista ja avointa kylätaloa. Arki konseptina on sosiaalista kestävyyttä ja turvallisuutta. Tulevien käyttäjien kanssa käymien keskustelujen perusteella julkinen tila halutaan helposti lähestyttäväksi ja samaistuttavaksi, kohdattavaksi omien kokemusten kautta.

Teos ideoitiin yhteisölle järjestetyissä taidetyöpajoissa, joilla oli merkittävä osa kokonaisteoksen muotoutumista. Runosmäestä ja runosmäkeläisiltä kertynyt materiaali toimi sekä RunoUs-teoksen lähtökohtana että selkärankana. Arjesta ammentavan taideteoksen toivomme avautuvan myös muille kuin suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneille.

Taiteilijat:
Sara Ilveskorpi | taiteellinen johtaja ja taiteilija
Johanna Sinkkonen | tuottaja ja taiteilija
Pia Bartsch | yhteisötaiteilija ja taiteilija
Suvi Aarnio | yhteisötaiteilija
Sanna Vainionpää | yhteisötaiteilija

RunoUs on osana Turun kaupungin taidekokoelmaa.

Lue lisää: https://www.turku.fi/blogit/kulttuuriblogi/arjen-poetiikkaa-runosmaessa

Lue lisää: https://www.turku.fi/uutinen/2024-03-13_runosmaen-monitoimitalo-riimi-valmis

Pora, Pora 2019

Kädet savessa pelkoja kohti

”Suurin osa ihmisistä jännittää hammashoitokäyntiä jonkin verran, mutta pystyy hallitsemaan jännitystään. Kuitenkin noin 40 % suomalaisista käy hammaslääkärillä epäsäännöllisesti pelon takia. Siksi olisikin tärkeää löytää muita kuin lääketieteellisiä keinoja, jotka helpottavat pelkäävän potilaan oloa vastaanotolla.

— Hammaslääkäri HLL, FT Anu Kallio, Liedon kunta


Taidetta, tiedettä ja terveyttä yhdistävään Pora, pora! -taidepilottiin haettiin loppukesällä 2018 ideaa, joka taiteellisten pähkinöiden muodossa helpottaisi hammashoitoon liittyviä jännitys- ja pelkotiloja. Toiveena oli, että idea toteutuisi lasten kanssa ja yhteisötaiteellisia menetelmiä käyttäen.

Pilottiprojektiksi valittiin kuvataiteilija, taidepedagogi ja osuuskunta Canadantuijat jäsenen Sanna Vainionpään ehdotus ”Savicroquis”. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Liedon Loukinaisten koulu – kiitos Liedon kulttuurisihteeri Arttu Eteläpellon oivalluksen.

PELKO NÄKYY JA TUNTUU

Loukinaisten koulun 4.-luokan oppilaat tutkivat kirjaimellisesti kädet savessa ja Sannan johdolla, miten pelko voi näkyä ja miltä se voi tuntua kehossa. Savityöpajoissa syntyi nopeita, luonnosmaisia ihmisfiguureita, jotka kuvasivat hammaslääkäriin liittyviä tunteita, muistoja ja kokemuksia. Työvälineinä käytettiin omien käsien lisäksi muun muassa hammasharjoja ja ienrajatasaajia.

Croquis-veistosten muodostama teoskokonaisuus sijoittuu Liedon Koulukeskuksen hammashoitolaan maalis-huhtikuun 2019 taitteessa. Samassa yhteydessä toteutetaan hoitolan asiakkaiden keskuudessa tutkimuskäyttöön kysely hammashoitoon liittyvistä tuntemuksista (Modified Dental Anxiety Scale). Kysymyspakki selvittää muun muassa sitä, miltä tuntuu, jos hammaslääkäri olisi JUURI NYT aloittamassa hampaasi poraamisen.

Pora, pora! -pilotti toteutettiin Liedon kunnan ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteisprojektina ja osana Taiken lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman toimintaa Varsinais-Suomessa. Pilotoinnista saatujen kokemusten ja tulosten jatkotyöstöstä vastaavat yhteisötaiteilijoiden työosuuskunta Canadantuijat sekä hammaslääketieteen asiantuntijat Liedon kunnasta ja Turun yliopistosta.

LISÄTIETOJA:

*** Kuvataiteilija & taidepedagogi Sanna Vainionpää, sanna.vainionpaa@canadantuijat.fi, p. 0407562377
*** Yhteisötaiteen läänintaiteilija Suvi Solkio, suvi.solkio@taike.fi, p. 0295 330902