RunoUs – Arjen poetiikkaa 2024

RunoUs on yhteisötaiteellinen poeettinen polku Runosmäen monitoimitalo Riimin sisätiloissa. Teos koostuu metallisista ja keraamisista veistoksista ja reliefeistä, jotka on toteutettu runosmäkeläisille suunnattujen yhteisötaiteellisten työpajojen pohjalta. 

RunoUs-teoksen nimi kuvastaa moninaisen arjen runoutta. Yhteisöllisesti rakentunut RunoUs tallentaa katkelmia, ryppäitä Runosmäen elämästä, ihmisistä, luonnosta, rakennetusta ympäristöstä ja kohtaamisista kaupunginosassa – arjessa. Sisälle tuotuna ja muodostaen kuvainnollisen polun, ne nivovat talon ulkopuolisen maailman osaksi sisätilaa ja sen toimintoja erilaisiksi pientareiksi.

RunoUs yhdistää runosmäkeläisten monipuoliset arjet yhdeksi kokonaisuudeksi, monitoimitalossa kulkevaksi – teokseksi jonka sisälle voi astua ja jota pitkin voi astella.

Käyttämämme termit ovat Polku (tallautuma, joka yhdistää pientareet), Piennar (osa, jolla polusta voi poiketa) ja Rypäs (koettava osanen pientareessa). 

Teema arjen poeettisuus rikkoo julkisten tilojen hierarkiaa ja vierautta, juhlistaen vapaata kohtaamista ja avointa kylätaloa. Arki konseptina on sosiaalista kestävyyttä ja turvallisuutta. Tulevien käyttäjien kanssa käymien keskustelujen perusteella julkinen tila halutaan helposti lähestyttäväksi ja samaistuttavaksi, kohdattavaksi omien kokemusten kautta.

Teos ideoitiin yhteisölle järjestetyissä taidetyöpajoissa, joilla oli merkittävä osa kokonaisteoksen muotoutumista. Runosmäestä ja runosmäkeläisiltä kertynyt materiaali toimi sekä RunoUs-teoksen lähtökohtana että selkärankana. Arjesta ammentavan taideteoksen toivomme avautuvan myös muille kuin suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneille.

Taiteilijat:
Sara Ilveskorpi | taiteellinen johtaja ja taiteilija
Johanna Sinkkonen | tuottaja ja taiteilija
Pia Bartsch | yhteisötaiteilija ja taiteilija
Suvi Aarnio | yhteisötaiteilija
Sanna Vainionpää | yhteisötaiteilija

RunoUs on osana Turun kaupungin taidekokoelmaa.

Lue lisää: https://www.turku.fi/blogit/kulttuuriblogi/arjen-poetiikkaa-runosmaessa

Lue lisää: https://www.turku.fi/uutinen/2024-03-13_runosmaen-monitoimitalo-riimi-valmis